+420 607 198 373 cerniv@cerniv.cz
i

Novinky

Úřední deska

Galerie

Podatelna

i

Novinky

Úřední deska

Galerie

Podatelna

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE ČERNIV

Aktuální novinky v obci

Rozloučení s prázdninami
Rozloučení s prázdninami

Tuto neděli 3.9.2023 od 16:00 se uskuteční opékání špekáčků na fotbalovém hřišti. Špekáčky a limonáda zdarma, pivko za korunky. Všichni jsou zváni.

Dětský den
Dětský den

 Letošní Dětský den proběhne dne 04.6.2023 na fotbalovém hřišti od 14:00hodin. Budou probíhat známé soutěže, které budou odměněny malou cenou. Těšíme se na Vás.

Čvc
16
Út
Úřední hodiny v Obecní úřad
Čvc 16 @ 16:30 – 17:30

Je možné se po telefonické domluvě (607 198 373) s panem starostou domluvit na jiném termínu a času schůzky.

Čvc
17
St
Svoz komunálního odpadu v Černiv
Čvc 17 celý den
Čvc
23
Út
Úřední hodiny v Obecní úřad
Čvc 23 @ 16:30 – 17:30

Je možné se po telefonické domluvě (607 198 373) s panem starostou domluvit na jiném termínu a času schůzky.

Zadejte svůj e-mail a přihlašte se k odběru!

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Přehled událostí v obci

Čvc
16
Út
Úřední hodiny v Obecní úřad
Čvc 16 @ 16:30 – 17:30

Je možné se po telefonické domluvě (607 198 373) s panem starostou domluvit na jiném termínu a času schůzky.

Čvc
17
St
Svoz komunálního odpadu v Černiv
Čvc 17 celý den
Čvc
23
Út
Úřední hodiny v Obecní úřad
Čvc 23 @ 16:30 – 17:30

Je možné se po telefonické domluvě (607 198 373) s panem starostou domluvit na jiném termínu a času schůzky.

Čvc
24
St
Svoz komunálního odpadu v Černiv
Čvc 24 celý den

VEŘEJNOSTI NABÍZÍME

Služby pro veřejnost

Občanský průkaz

Co vše budu potřebovat?

 • dosavadní občanský průkaz
 • rodný list (pouze u osoby mladší 15-ti let nebo v případě ztráty, odcizení nebo poškození občanského průkazu)
 • v případě dalších změn v osobních údajích ještě doklady potvrzující změnu, nebo jejich ověření kopie (oddací list, rozsudek o rozvodu, potvrzení o změně trvalého pobytu z evidence obyvatel, úmrtní list manžela/manželky, rozhodnutí o změně jména nebo příjmení, apod.)
 • při podání žádosti o občanský průkaz pro občana do 15-ti let, předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz
 • v případě zapsání titulu se předkládá diplom, nebo jeho ověřená kopie

Jaké jsou poplatky?

 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, bez elektronického čipu – zdarma
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tento poplatek se vybere vždy – bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu) – 500 Kč
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, bez elektronického čipu, osobě mladší 15- let – 50,- Kč
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc – 100 Kč
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce – 100 Kč
 • Vydání občanského průkazu občanu stašímu 15-ti let, který nemá trvalý pobyt na území ČR – 100 Kč
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti, nebo z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200 Kč
 • Převzetí vyhotoveného občanského průkazu se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, než kde byla podána žádost o jeho vyhotovení – 100 Kč

Formuláře ke stažení

Přihlášení k trvalému pobytu

Co vše budu potřebovat?

 • občanský průkaz

Jaké jsou poplatky?

 • Za přihlášení k trvalému pobytu se vybírá na místě správní poplatek ve výši 50 Kč za osobu.
 • Za výpis z informačního systému evidence obyvatel se vybírá správní poplatek 50 Kč.
 • Za zprostředkování kontaktu na další osobu se vybírá kolková známka v hodnotě 500 Kč.
 • Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 100 Kč.

Formuláře ke stažení

Zrušení místa trvalého pobytu

Co vše budu potřebovat?

 • občanský průkaz
 • návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu (volnou formou)
 • doklad, který prokazuje, že osoba se v nemovitosti nezdržuje (např. rozhodnutí soudu o vyklizení bytu)
 • V případě, že se navrhovatel dostaví ke správnímu orgánu spolu s osobou, které má být údaj o místě trvalého pobytu zrušen, není třeba dokládat, že nemovitost neužívá, tuto skutečnost potvrdí konkrétní osoba v písemném vyjádření do protokolu.

Jaké jsou poplatky?

Tento návrh je zpoplatněn částkou 100 Kč za každou osobu, která je v návrhu uvedena.

Formuláře ke stažení

Ověření podpisu nebo kopie listiny

Co vše budu potřebovat?

 • Vidimace (Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou ) – originál listiny, stejnopis, opis nebo již vidimovanou listinu, kterou chcete ověřit (kopie se pořizuje na místě).
 • Legalizace (ověřování pravosti podpisu) – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad) + listinu, na které chcete podpis legalizovat.

Jaké jsou poplatky?

 • 30,- Kč za každý ověřený podpis a za každou ověřenou stranu
 • úhrada hotově přímo na místě

Formuláře ke stažení

 • Není zapotřebí žádný formulář
Cestovní doklady

Co vše budu potřebovat?

 • platný občanský průkaz
 • cestovní doklad (pokud byl již někdy žadateli vydán)
 • rodný list (u občana mladšího 15-ti let)

Jaké jsou poplatky?

 • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti na 10 let, vydaného ve lhůtě 30-ti dnů (pro občany staršího 15-ti let) – 600 Kč
 • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti na 5 let, vydaného ve lhůtě 30-ti dnů (pro občana do 15-ti let) – 100 Kč
 • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti 10 let, vydaného ve zkrácené lhůtě 6-ti pracovních dnů (pro občany starší 15-ti let) – 4 000 Kč
 • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti 5 let, vydaného ve zkrácené lhůtě
 • 6-ti pracovních dnů (pro občany mladší 15-ti let) – 2 000 Kč
 • Pokud občan požaduje vyzvednout vyhotovený cestovní pas ve lhůtě 30-ti dnů, u jiného úřadu, než kde byla podána žádost, je povinen uhradit úřadu, kde si doklad vyzvedne, částku – 100 Kč

Formuláře ke stažení

CZECHPOINT

Jaké služby Vám poskytneme?

 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Registrace do MA ISOH
 • Zřízení datové schránky
 • Ověření podpisu nebo kopie listiny
 • Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis z obchodního rejstříku a
 • Veřejných rejstříků
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů právnické osoby
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis z živnostenského rejstříku

 

PROHLÉDNĚTE SI OBEC

Fotografie obce